top of page
Memorix Anatómie SK: Všeobecná anatómia

Memorix Anatómie SK: Všeobecná anatómia

0,00 KčCena
včetně DPH

Obsah a čísla stran kapitoly Všeobecná anatómia:

 

Termíny, skratky, slovník 3
Histológia 4

Embryológia 5

Anatómia dieťaťa 6
Roviny a čiary ľudského tela 8
Polohy a smery ľudského tela 9
Časti ľudského tela 10
Oblasti ľudského tela 11

Eponymá 12
Otázky a obrázky pre revíziu 14
Poďakovanie a odkazy 16

Mohlo by se hodit