top of page

REVOLUČNÍ KNIHY ANATOMIE A HISTOLOGIE

MA_5.png

MEMORIX ANATOMIE
(5. vydání)

Nejnovější 5. vydání učebnice lidské anatomie s kompletní českou a latinskou terminologií. Memorix Anatomie je perfektním příkladem  pro studenty přívětivé učebnice s moderním designem a didaktickým přístupem. Napsána studenty medicíny, anatomy klinickými lékaři, tato učebnice shrnuje vše důležité z obecné, speciální a topografické anatomie.

MH3.png

MEMORIX HISTOLOGIE
(3. vydání)

Memorix Histologie je výsledkem spolupráce mezi více než sto histology, anatomy, patology, studenty a klinickými lékaři, která vyústila ve snadno pochopitelný zdroj histologických znalostí. Strukturovaný text s důrazem na cytologii, základní histologii a mikroskopickou anatomii je zkombinován s jednoduchým designem obsahujícím více než 1200 barevných ilustrací a 300 mikrofotografií.

Nejefektivnější cesta, jak se naučit anatomii a histologii.

STÁHNĚTE SI MEMORIX KAPITOLY ZDARMA

"Vše by mělo být vymyšleno tak jednoduše, jak je to jen možné - ale ne jednodušeji."   Albert Einstein

PŘEKLADY MEMORIXU ANATOMIE

Kniha byla vydána v 7 jazycích: CZ, SK, EN, IT, ES, PL, HU

a učí se z ní tisíce studentů a lékařů po celém světě. 

MAsk 3D obal bez pozadí.png
NOVINKA 2022!
MA_ES_1.png

ESPAÑOL

MEMORIX ANATOMÍA

SE TERMINARÁ PRONTO

PŘEKLADY MEMORIXU HISTOLOGIE

Kniha vyšla ve 2 jazycích: česky a anglicky

ANATOMIE ČLOVĚKA - FOTOGRAFICKÝ ATLAS

Český překlad 9. vydání anatomického atlasu autorů

Rohen – Yokochi – Lütjen-Drecoll vytvořila v roce 2022 trojice

lékařů a anatomů z Memorix týmu Hudák – Kachlík  – Novysedlák.

- mistrovské zobrazení preparátů s vysokou přesností na více jak 1200 fotografiích

- autentické fotografické podání barev, struktur a prostor odpovídá skutečným proporcím lidských těl

- vynikající didaktická úprava preparátů s doplňujícími schématy

- důsledný zřetel na klinickou stránku s četnými novými snímky pořízenými nejrozmanitějšími zobrazovacími metodami (např. MRI a CT)